Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
(versie – januari 2021)

Beste klant,

Bij Fleur Zefa willen we een goede verstandhouding aanhouden tussen klant en producent/ontwerper. Goede afspraken, maken tevreden klanten. Hieronder kan je de algemene voorwaarden nalezen. Bij vragen over deze algemene voorwaarden, kan je je richten tot info@fleurzefa.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw bezoek en toegang aan deze website & webshop zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Bij het gebruik van fleurzefa.com, stemt u ermee in zich aan alle voorwaarden te houden.

Lees deze algemene voorwaarden goed door voor je gebruik maakt van de webshop. Door de toegang tot of het gebruik van elk onderdeel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen gebruik maken van de webshop.

Alle nieuwe functies die aan de webshop & website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de van de algemene voorwaarden te allen tijde hier nakijken. Jouw gebruik van of toegang tot de website en webshop na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert. Onze winkel wordt gehost via Shopify. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

Fleur Zefa is niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Het kan zijn dat de informatie op onze site of in de algemene voorwaarden typografische fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, en beschikbaarheid.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren en de informatie in de algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u besteld hebt) onnauwkeurig is. 

PRIJZEN EN ARTIKELEN

De verkoopprijzen in euro die op de webshop vermeld worden zijn als volgt opgesteld

Inclusief belastingen

Exclusief eventuele retourkosten

Exclusief verzendingskosten

Er kunnen meerdere artikelen zichtbaar zijn op de afbeeldingen. De verkoopprijs per artikel verwijst enkel naar het artikel dat wordt beschreven.

Wij behouden ons het recht voor om alle beschrijvingen, services en productprijzen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, ongeacht het motief, hoewel er een engagement is om de gepubliceerde prijzen toe te passen.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend beschikbaar zijn via de website. Producten met beperkte hoeveelheid kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de webshop verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen aan jouw verwachtingen zal voldoen.

ACCOUNTINFORMATIE 

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze webshop worden gedaan. Je gaat ermee akkoord jouw account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en contact met je kunnen opnemen als dat nodig is.

Het is belangrijk om het juiste lever- en facturatieadres te vermelden in je account of tijdens het maken van je bestelling. Van zodra de bestelling verzonden is, kunnen we het adres niet meer wijzigen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve ingave van jouw persoonsgegevens.

Voor meer informatie kan u ons retourbeleid raadplegen.

EXTRA TOOLS

Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat je deze goedkeurt.

Wij zijn en zullen niet verplicht zijn:

(1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen;

(2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen;

(3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen controle onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze algemene voorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

Je gaat ermee akkoord dat jouw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die de website kunnen beïnvloeden.

Je mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

Alle persoonlijke informatie via de website wordt ingegeven valt onder ons privacy beleid. Deze kan je raadplegen onder privacy policy op deze website.

KLACHTEN EN HERROEPING

Als je bij ontvangst van het product een zichtbare schade, een beperking van kwaliteit waarneemt anders dan beschreven of er een probleem voorvalt bij de levering, moet je ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen via info@fleurzefa.com . Zo verliest u geen enkel recht.

GARANTIE


Krachtens de wet van 21 september 2004 van de bescherming van de klant met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen, is elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop (indien van toepassing aflevering aan) de eerste eigenaar.

Als u gebruik wil maken van de garantie, zal de klant een geldig aankoopbewijs moeten voorleggen, deze kan u terugvinden in uw account of heeft u ontvangen na aankoop per mail. U, als klant, zal dit melden aan ons via info@fleurzefa.com en de kosten voor retour voor eigen rekening nemen. Als u dit niet binnen de maand na aankoop van de producten doet, verloopt het recht op een eventuele reparatie of ruiling. . De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit geldig op gebreken die zijn veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, vallen, abnormaal of onjuist gebruik, gebruik van het artikel voor andere doeleinden waarvoor het is bedoeld, wijzigingen of aanpassingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. De garantie is niet overdraagbaar.

RETOUR

Voor het retourbeleid kan u zich wenden tot de desbetreffende pagina op onze website.

VERZENDINGEN

De verantwoordelijkheden van de verzendingen valt onder Fleur Zefa zolang het in ons bezit is. Vanaf de moment van verzending gaan de wetten van de gekozen transporteur in voegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verloren gaan, vertraagde of verkeerde levering van uw bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de keuze van transporteur.

TOEPASSELIJK RECHT – JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing, met uitzondering van de voorwaarden van de internationale privacywetgeving met betrekking tot toepasselijk recht en met de voorschriften van Rome inzake internationale verkoopovereenkomsten met betrekking tot goederen. Bij eventuele conflicten zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.